Sobre mi

Iolanda Suescun

Sóc economista amb Màster universitari en Direcció Financera i Comptable. Especialitat Auditoria per la UPF. Els meus valors estan alineats amb els d’Economia Social i Solidària així com els de Responsabilitat Social i Empresarial. Fa més de 10 anys que em dedico a la docència empresarial i professional així com, també, a la gestió executiva empresarial.

Formo part de l’Associació d’Interim Management d’Espanya i sóc Interim Manager acreditada i ISO 9001:2015 com a Auditora Interna.

Formo part dels departaments d’Economia i Empresa de les universitats públiques Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya com a Professora Associada des de l’any 2014.

Compagino la docència i recerca universitària amb els serveis de consultoria i formació estratègica i de gestió econòmica i financera. Compto amb la col·laboració d’un equip de professionals multidisciplinaris amb ampli coneixement i experiència en tots els àmbits d’actuació empresarial.

Sóc CEO de l’Associació Athena, entitat dedicada al foment de l’emprenedoria i l’ocupació per mitjà de programes formatius, presencials i e-learning, de simulació d’empreses. Athena utilitza recursos pedagògics propis de les arts escèniques, exercicis que ofereixen un acompanyament pedagògic que potencia el paper actiu dels participants per promoure habilitats per a l’ocupació (lideratge, iniciativa, resolució de conflictes, decisions intuïtives…).

Missió i visió

iolandaLa missió és oferir a les empreses els meus serveis d’Interim Manager Consultant com a eina estratègica de direcció i solució en auditoria interna i consultoria econòmica i financera per un costat i, per altre, oferir serveis de formació presencial i online en col·laboració amb la Consultoria Sistem Gold S.L.U.

La visió és ser un referent i un valor afegit per a totes les empreses, entitats o organitzacions que vulguin millorar en la seva gestió i resultats, així com també contribuir al coneixement, millora i participació en els valors que suposa ser empresa socialment responsable.

En resum, proporciono coneixement, ajuda, valor afegit, tecnologia, seguretat i beneficis per a la presa de decisions de les organitzacions.

Interim Manager

Què ofereixo?

Amb una àmplia experiència i formació en direcció i gestió econòmica i financera, ofereixo un servei de diagnosi, formació, cura i acompanyament personalitzat. Amb la col·laboració d’altres professionals, m’incorporo de forma externa a l’estructura directiva de l’empresa per implantar, ajudar i/o formar en un projecte o àrea determinada per dur a terme:

Una missió executiva concreta

Durant un termini de temps determinat

Amb uns objectius prèviament definits


Circumstàncies que propicien la meva contractació

Quan?

Substitució temporal d’un càrrec directiu

La substitució pot realitzar-se per una cessió o dimissió del directiu, per una baixa temporal o perquè s’esperi la seva incorporació definitiva.

Gestió d’un canvi d’organització important

 • Intervenció després d’ una due dilligence de compra o fusió.
 • Reestructuració d’àrees, departaments o unitats de negoci.
 • Professionalització del consell familiar.
 • Preparació de la successió.
 • Adquisició d’una nova empresa.
 • Implantació de plans de reducció de costos o noves línies de producció.
 • Implementació ERP / SOX / ISO ales empreses segons necessitats.
 • Desenvolupament d’habilitats de direcció per afrontar el canvi.


Desenvolupament de nous negocis o mercats.

 • Elaboració i implementació de plans estratègics.
 • Creació i/o desenvolupament de nous models de negoci.
 • Desenvolupament de nous nínxols de mercat.
 • Llançament de noves línies de producte (diversificació).

Creació i consolidació de negocis o nous projectes

Pilotatge de startups, spin offs, DBT´s en períodes de maduració.

En aquests casos, la figura del interim es diu Interim Entrepreneurial Manager


Avantatges

Per què un Interim Manager?

L’Interim Management implica la incorporació de professionals amb àmplia experiència en una missió concreta, que l’empresa ha considerat com estratègica.

Vinculació temporal (només durant la realització del projecte), la qual cosa implica un cost variable per a l’empresa.


Complementa l’ equip directiu, incrementant el seu valor. Pot existir a més la funció de mentoring.


Treball per objectius que implica una gran productivitat, compromís i implicació per part de la persona que desenvolupa les funcions de Interim Manager.

Rapidesa en la posada en marxa i flexibilitat per l’ experiència concreta del professional.Major objectivitat en el desenvolupament de la funció directiva per tenir una visió externa de l’empresa.

Consultoria i Formació econòmica i financera

Què ofereixo?

Consultoria econòmica i financera

Estratègia
 • Revisió d’estratègia empresarial en el seu conjunt
 • Anàlisi, elaboració i/o revisió del pla d’empresa
 • Auditoria interna
Negoci
 • Reestructuració de departaments/àrees
 • Disseny de plans de negoci i pressupostos
 • Professionalització d’àrees i/o equips
Gestió
 • Estudi, anàlisi i/o adequació dels instruments de gestió i control
 • Anàlisi de balanços i costos
 • Millora de gestió operativa
 • Adequació de la gestió financera
 • Reconducció de la gestió comercial
 • Interim management

Formació econòmica i financera

Disseny, implantació, acompanyament i formació en el desenvolupament dels projectes que porten als nostres clients a assolir el seu èxit personal, professional i del seu negoci.

Formació presencial

Formació específica de l’àrea econòmico i financera a directors financers, caps executius, empresaris individuals, professionals independents i emprenedors, així com també, a equips de treball de despatxos professionals.

Formació on-line

Formació dels diferents àmbits empresarials ( laboral, fiscal, màrqueting/ comercial i comptable) per mitjà d’un programa e-learning, programa SEFED, totalment adaptat als entorn empresarials reals).

Aquest procés formatiu comporta un assaig de la realitat. Els participants aprenen treballant, doing by doing.

La formació on-line es desenvolupa per professionals de l’Associació Athena i de la consultoria System Gold, s.l. Amb ampli coneixement i experiència en tots els àmbits d’actuació.


A qui va dirigit?

Tant els serveis d'Interim Management com la consultoria i formació econòmica i financera van dirigits a:

  Empresaris individuals

  Professionals independents

  Microempreses

  Pime’s

  Entitats

  Emprenedors

Que tinguin i desenvolupin els valors propis de responsabilitat social empresarial. És a dir, promoguin una cultura personal i de negoci responsable amb el medi ambient i amb les relacions personals i laborals.Contacte

Tens alguna pregunta? Vols saber com et puc ajudar?

Posa't en contacte amb mi

iolansuescun@hotmail.com

Interim